Amsterdam Economic Board: communicatie Initiatief Preventie

Namens de Amsterdam Economic Board produceerde Connected Content een serie interviews met deelnemers aan het Initiatief Preventie.

Onder de geinterviewden ook  Robert Metzke, Global Head Sustainability van Philips (foto).

Amsterdam Economic Board nodigt – in samenwerking met Metropoolregio Amsterdam – regionale partners uit om samen te werken aan versterking en stimulering van preventie.

Objectives:

  • Verkennen welke kansrijke thema’s belangrijk zijn om bij preventie samen op in te zetten
  • Onderzoeken hoe zorgverleners, -verzekeraars, -financiers, lokale overheden, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen daarin gezamenlijk kunnen optrekken en samenwerken
  • Koppelen de inzet op preventie aan brede welvaart in de regio en delen kennis over inspirerende schaalbare preventie-interventies.

Premium content cases

Scroll naar boven